برای ورود به فیسبوک در فایرفاکس ۲۳ میتوانید از این آموزش که تهیه دیدیم استفاده کنید

دیدن تنظیمات مخصوص فایرفاکس ۲۳

همچنین برای دیدن تنظیمات کلی به این لینک برید

دیدن تنظیمات